top of page

Vergoedingen

Afhankelijk van je aanvullende verzekering kan jouw zorgverzekeraarde behandelingen onder de noemer 'alternatieve zorg' (deels) vergoeden. Hierbij word je eigen risico niet aangesproken. Kijk je polisvoorwaarden er op na voor de precieze regeling die voor jou geldt. Let op: coaching, massages en yoga worden niet vergoed.

Voor meer informatie kijk op BATC.

bottom of page